List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego

7 PAźDZIERNIKA 2012
admin

1. Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia.

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Boży sposób postrzegania wzajemnych relacji łączących mężczyznę i kobietę. Pan Bóg u zarania dziejów stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę. Obraz stworzenia kobiety pochodzący z pierwszej księgi biblijnej, który przed chwilą wysłuchaliśmy, przekazuje niezwykle ważne treści leżące u podstaw relacji międzyludzkich nie tylko w cywilizacji chrześcijańskiej. W zamyśle Bożym obydwoje, mężczyzna i kobieta, mają tę samą ludzką godność. Posiadając odmienną strukturę cielesno-psychiczną mężczyzna i kobieta wzajemnie się uzupełniają, są sobie potrzebni, wręcz niezbędni i w swych rolach niezastąpieni. Najważniejszym obszarem ukazującym głęboki sens oraz wartość owego dopełniania się jest monogamiczne, nierozerwalne, otwarte na przyjęcie życia małżeństwo, które Chrystus Pan między ochrzczonymi podniósł do godności sakramentu. Tak pojęte małżeństwo jest ideałem wyrosłym z pierwotnego Bożego zamysłu, spełniającym marzenia i oczekiwania mężczyzny oraz kobiety. Pozwala stworzyć zdrową rodzinę, która jest podstawą społeczeństwa i narodu. Dobro małżeństwa i rodziny wymaga nieustannej troski ze strony samych małżonków, Kościoła i państwa…

Fragment listu. Całość w pliku.

Podobne