ks. bp Józef Zawitkowski biskupem emerytem

9 GRUDNIA 2013
admin

Pełna treść komunikatu:

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Józefa Zawitkowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji łowickiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

+ Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski

Podobne