Konsekracja kutnowskiego kościoła św. Jadwigi Królowej

17 CZERWCA 2015
admin

Niedziela 14 czerwca już na zawsze w historii parafii będzie datą szczególną. Tego bowiem dnia, w samo południe, podczas uroczystej Sumy, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił biskup łowicki Andrzej F. Dziuba, w obecności posłów, kapłanów, architektów, budowniczych, sponsorów, włodarzy miasta i rzeszy wiernych, odbyła się konsekracja kościoła i ołtarza. Od tego momentu licząca ćwierć wieku parafia przekazała wznoszony latami kościół na własność Bogu.

Biskup Andrzej F. Dziuba podczas homilii nawiązywał do hasła umieszczonego nad drzwiami kościoła: – „Boży dom – nasz dom”. Cudowne słowa! Wielkie przesłanie, wielka wdzięczność i nadzieja. Wspaniała zapowiedź spotykania się Boga z ludźmi. I nas, ludzi, między sobą – podkreślił. Mówiąc o Bożym domu, zwrócił uwagę na dwa stoły – eucharystyczny i słowa Bożego. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił także patronce parafii św. Jadwidze, królowej, której relikwie przebywają w parafii.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne