Konkurs o świętym Stanisławie Kostce

5 KWIETNIA 2018
Janusz Szwarocki

Impuls w Roku Świętego Stanisława Kostki

 

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Z tej okazji na przełomie marca i kwietnia 2018 r. w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu zorganizowany został konkurs poświęcony wspomnianemu świętemu.

W Szkolnym Konkursie Wiedzy o Świętym Stanisławie Kostce wzięło udział 41 uczniów –          11 dziewcząt i 30 chłopców. Przebieg zawodów miał nowoczesną formę. Na internetowej stronie szkoły     w zakładce „Kącik katechetyczny” w wyznaczonym w regulaminie dniu i o określonej godzinie został umieszczony link do filmiku o życiu św. Stanisława oraz jego żywot. Po upływie jednej godziny młodzieży przekazano 49 pytań. Odpowiedzi należało przysłać przez dziennik elektroniczny do jednego z członków jury. Na ich udzielenie młodzież miała 24 godziny.

Komisja konkursowa w pierwszej kolejności oceniała ilość poprawnych odpowiedzi. W dalszej – czas nadesłania arkusza z odpowiedziami.

Cztery osoby uzyskały maksimum punktów. Wg czasu ich przysłania uplasowały się następująco: 1) Adam Gałązka, 2) Marek Molenda, 3) Matra Kurczak, 4) Konrad Śliwiński. Cała czwórka otrzyma nagrody książkowe, które zostaną wręczone podczas uroczystości pożegnania maturzystów 27 kwietnia 2018 r. Dla wszystkich uczestników zmagań przeznaczone są gadżety ofiarowane przez redakcję „Gościa Niedzielnego” (oddział łowicki) w postaci smyczy do kluczy.

Ciekawostką jest, że pierwsza praca z odpowiedziami nadesłana została już po upływie 36 min. od ukazania się pytań. Ostatnia praca trafiła do skrzynki w dzienniku elektronicznym na 49 s. przed upływem czasu wyznaczonego w regulaminie.

Pomysłodawcą Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętym Stanisławie Kostce był Piotr Sumiński, szkolny katecheta. Do współpracy zaprosił Grzegorza Chojnackiego, nauczyciela historii, ks. Radosława Sawickiego oraz Łukasza Stańczyka, który w szkole na Blichu obywał praktyki katechetyczne (Łukasz Stańczyk jest studentem teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie). Wszyscy wymienieni stanowili skład komisji konkursowej.

Cele Konkursu były następujące: zachęcanie młodzieży do zdrowej rywalizacji, wzbogacanie
i sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości życia św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, kształcenie wśród uczniów umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, korzystania
z multimediów, rozbudzanie chęci naśladowania św. Stanisława Kostki, nagrodzenie uczniów wykazujących się bystrością, umiejętnościami posługiwania się środkami multimedialnymi, wiedzą
z zakresu życia świętego Stanisława Kostki, zachęcanie młodych do poznawania żywotów  świętych, promowanie kultu świętego Stanisława Kostki, włączenie się w obchody Roku Świętego Stanisława Kostki.

 

Piotr Sumiński

Podobne