Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

16 WRZEśNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiejsza Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów rozpoczęła się o godz. 10:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Pierwszym punktem spotkania była wspólna modlitwa w kaplicy seminaryjnej. Modlitwę przed Najświętszym Sakramentem oraz rozważania poprowadził rektor WSD ks. dr Piotr Kaczmarek.

Po błogosławieństwie kapłani udali się do auli WSD, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Słowo wstępne skierował do przybyłych bp Andrzej F. Dziuba. Podziękował on za poprowadzenie modlitwy ks. rektorowi oraz przywitał nowych dziekanów i wicedziekanów. Następnie Biskup Łowicki wręczył nominację na wikariusza biskupiego i jednocześnie dyrektora wydziału duszpasterstwa oraz wydziału nauki katolickiej ks. prał. Sławomirowi Sobierajskiemu:

-Dziękuję za zaufanie nie ukrywam, że jest to duże wyzwanie; na tyle na ile będę potrafił, będę starał się swoim doświadczeniem i doświadczeniem księży, z którymi będę się spotykał, służyć diecezji i Kościołowi -mówił ks. Sobierajski, który poprowadził dalszą część spotkania.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie protokołu z poprzedniej konferencji przez ks. kan. Roberta Kwatka. Następnie ks. dziekan Bogdan Zatorski w zastępstwie za bpa Wojciecha Osiala odczytał najważniejsze informacje dotyczące spraw personalno-administracyjnych.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały sprawy poszczególnych wydziałów i instytucji diecezji łowickiej, po czym przyszedł czas na wolne wnioski oraz podsumowanie spotkania.

Na zakończenie bp Dziuba udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne