Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

15 WRZEśNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Wspólną modlitwą o godz. 10:00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu rozpoczęła się dzisiejsza Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów.

Rozważania dotyczące modlitwy psalmami poprowadził ks. dr Grzegorz Cieślak. Później kapłani mieli czas na indywidualną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem Najświętszym sakramentem.

Dalsza część kongregacji odbyła się w auli WSD. Na wstępie biskup Andrzej F. Dziuba podziękował za obecność i przekazał prowadzenie obrad biskupowi Wojciechowi Osialowi.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie protokołu z poprzedniej konferencji przez ks. kan. dr. Dariusza Kuźmińskiego. Następnie bp Wojciech przedstawił najważniejsze sprawy wydziałów personalno-administracyjnego, sakramentów i zakonnego. Informacje dotyczące wydziałów duszpasterstwa i nauki katolickiej przekazał ks. kan. Sławomir Sobierajski.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały sprawy poszczególnych wydziałów i instytucji diecezji łowickiej, po czym przyszedł czas na wolne wnioski oraz podsumowanie spotkania.

Na koniec bp Andrzej F. Dziuba podsumował spotkanie i udzielił zebranym błogosławieństwa.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne