Konferencja rejonowa dla księży

27 LISTOPADA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbyła się konferencja rejonowa dla księży naszej diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem w kaplicy seminaryjnej, które poprowadził ks. dr Radosław Czarniak. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem kapłani przeszli do auli WSD, gdzie odbyła się dalsza część konferencji.

Ks. kan. Sławomir Sobierajski powitał zgromadzonych i wprowadził w tematykę spotkania. Następnie głos zabrał bp Andrzej F. Dziuba. Ordynariusz łowicki w słowie wstępnym przekazał swoje refleksje po wizycie ad limina.

Kolejnym punktem konferencji był wykład ks. dr. Henryka Zielińskiego pt. „Duszpasterstwo w czasie zamętu: między optymizmem i nadzieją”. Prelegent zwrócił uwagę na zagrożenia płynące z zewnątrz oraz z wewnątrz Kościoła. Po wykładzie przyszedł czas na pytania i dyskusję.

Po przerwie ks. Bogdan Zatorski przedstawił program duszpasterski na rok 2021/22. Później głos zabrał ekonom diecezjalny ks. Adam Matysiak i przedstawił sprawy ekonomiczne diecezji. Następnie ks. Łukasz Antczak opowiedział o funkcjonowaniu diecezji w Internecie (strona internetowa oraz dysk sieciowy).

Przedostatnim punktem spotkania było przedstawienie planu przeprowadzenia Synodu w naszej diecezji oraz bieżących spraw duszpasterskich, co przedstawił ks. kan. Sławomir Sobierajski.

Na zakończenie głos zabrał Biskup Łowicki. Podziękował on wszystkim prelegentom i zgromadzonym księżom oraz poruszył sprawę m.in. rekolekcji kapłańskich, a także podzielił się refleksją po wizytacjach w parafiach.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne