Konferencja Księży Dziekanów

2 WRZEśNIA 2020
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10.00 modlitwą w kaplicy seminaryjnej rozpoczęła się kolejna Konferencja Księży Dziekanów diecezji łowickiej. Modlitwę przed Najświętszym Sakramentem poprowadził ks. kan. Paweł Kozakowski. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem ks. Kozakowski krótko omówił sprawę organizacji rekolekcji kapłańskich.

Dalsza część spotkania odbyła się w auli łowickiego WSD.

Słowo wstępne skierował do księży dziekanów bp Andrzej F. Dziuba. Ordynariusz łowicki powitał przybyłych księży, podziękował za wspólną modlitwę i przekazał prowadzenie dalszej części obrad bp. Wojciechowi Osialowi. Następnie ks. kan. Robert Kwatek odczytał protokół z poprzedniej konferencji.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie spraw poszczególnych wydziałów.

Po tej części konferencji przyszedł czas na wolne wnioski oraz podsumowanie konferencji przez bpa Dziubę.

Na zakończenie Biskup Łowicki udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

W najbliższym czasie księża dziekani poinformują proboszczów poszczególnych parafii o sprawach poruszanych podczas konferencji.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne