Konferencja Księży Dziekanów

21 MARCA 2024
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:30 w budynku kurii diecezjalnej w Łowiczu odbyła się Konferencja Księży Dziekanów.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, po której ks. kan. Dariusz Kuźmiński odczytał protokół z ostatniej konferencji.

Następnie księża dziekani wysłuchali prelekcji ks. prał. dr. M. Cholewy dotyczącej diakonatu stałego.

W dalszej części obrad zostały przedstawione sprawy bieżące poszczególnych wydziałów kurii a także Caritas Diecezji Łowickiej, WSD w Łowiczu oraz Radia Victoria.

Kolejnym punktem spotkania były wolne wnioski. Na zakończenie konferencji bp Wojciech Osial podsumował obrady i udzielił zebranym błogosławieństwa.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne