Komunikat Wydziału Duszpasterskiego KDŁ – prośba Ojca św. Franciszka

12 WRZEśNIA 2016
admin

Księże Proboszczu,
Drogi Bracie w kapłaństwie,

w imieniu Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, ordynariusza diecezji łowickiej, przesyłam pozdrowienie w Chrystusie Panu i przekazuję niezwłocznie wiadomość,
która z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski nadeszła do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu w miniony czwartek 8 września 2016 roku, następującej treści: Nuncjatura Apostolska w Polsce informuje: „20 bm. w Asyżu odbędzie się Spotkanie międzyreligijne, któremu przewodniczył będzie Papież Franciszek. Ojcu Świętemu zależy bardzo na modlitewnym wsparciu w tym dniu ze strony wszystkich Kościołów partykularnych, dlatego prosi, aby w dniu 20 września 2016 był obchodzony Dzień modlitw w intencji pokoju”.

W związku z powyższym:
1. Zapraszam, aby w duchu odpowiedzialności oraz solidarności braterskiej odpowiedzieć na apel Ojca Świętego i w wyżej podanym dniu do swoich osobistych modlitw dołączyć intencję modlitwy o pokój.

2. Zachęcam, aby w niedzielę 18 września 2016 roku w ramach ogłoszeń parafialnych zapowiedzieć „Dzień modlitw w intencji pokoju” i poprosić Parafian o duchowe wsparcie papieża Franciszka oraz w miarę możliwości o uczestniczenie we Mszy świętej i ofiarowanie Komunii świętej w/w intencji.

3. Proszę, by we wtorek 20 września, kiedy w całym Kościele będziemy przeżywali „Dzień modlitw w intencji pokoju”, podczas każdej Mszy świętej do modlitwy powszechnej dołączyć okolicznościowe wezwanie.

Z wyrazami szacunku
i chrześcijańskim pozdrowieniem

WIKARIUSZ GENERALNY
Ks. prał. Wiesław Wronka

Łowicz, dnia 9 września 2016 r.

Podobne