Komunikat Wydziału ds. Sakramentów KDŁ

4 KWIETNIA 2014
admin

Spełniając prośbę ks. bpa Adama Bałabucha, Przewodniczącego
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu
Polski, przesyłam dekret wprowadzający zmiany do obrzędów chrztu dzieci, zatwierdzone
podczas 363. Zebrania Plenarnego, które odbywało się w dniach 8-9
października 2013 r. w Warszawie.

Z wyrazami szacunku i braterskim pozdrowieniem w Chrystusie Panu

Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji
Episkopatu Polski

Podobne