Komunikat w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i podręczników do nauczania religii

11 SIERPNIA 2017
admin

Uchwała


Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski


z dnia 14 lutego 2017 roku


w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”


 


§ 1


1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.

 


2.
Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła
katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy
i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.


 


3. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.

 
§ 2

1. „Program nauczania religii” z dnia 9
czerwca 2010 roku oraz programy zatwierdzone na podstawie „Podstawy
programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa w §
1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.


 


2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.

 
§ 3

1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie
VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i
inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I
gimnazjum.


 


2.
Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się
programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do
nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.


 


3. Od
roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się
programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do
nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.

 


§ 4


Stosowanie
§ 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie
tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych z rzeczonymi
przepisami.


 


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.


 


bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Podobne