Komunikat Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski ws. udzielania komunii św. poza liturgią w Triduum Paschalne

6 KWIETNIA 2020
ks. Łukasz Antczak

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2020 r.

SEP-D/1.6.2.3-11

W kontekście pojawiających się zapytań odnośnie do możliwości udzielania Komunii Świętej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę poza liturgią, osobom żyjącym we wspólnotach (np. zgromadzenia zakonne, seminaria), bądź wiernym świeckim, którzy z powodów ograniczeń liczby osób nie mogą uczestniczyć w celebracji, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunię św. poza główną celebracją można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym. Od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków.
Łącze wyrazy szacunku i braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu

bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Podobne