Komunikat MKiDN w sprawie naboru wniosków na 2010 rok

1 GRUDNIA 2009
admin
UWAGA !!!

Ze względu na trudności techniczne związane ze złożeniem wniosków w systemie EBOI, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie informujemy co następuje:

1. Wnioskodawcy którzy założyli do dnia 30
listopada konto w systemie EBOI i którzy są w trakcie prac nad
wnioskami, ale ze względów na trudności z dostępem do strony
Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta nie będą mogli zrobić tego do
końca 30 listopada 2009, mogą złożyć aplikacje w terminie do 3 grudnia
br.

Takie wnioski zostaną uznane za złożone w
terminie. Dotyczy to zarówno daty wysłania w systemie EBOI, nadania na
poczcie bądź osobistego złożenia wniosku pod wskazanym w programie
adresem.

2. W takim przypadku zaleca się wnioskodawcy
dołączenie do wniosku pisma przewodniego powołującego się wspomniane
powyżej okoliczności.
Podobne