Komunikat dotyczący podręczników do lekcji religii w Diecezji Łowickiej w roku szkolnym 2014/2015

27 MAJA 2014
admin

W Diecezji Łowickiej obowiązują następujące podręczniki:

1) przyjmuje się możliwość wyboru pomiędzy podręcznikami Wydawnictwa Świętego Wojciecha w Poznaniu i Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (WAM) z Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące numerów nowych podręczników zostały zamieszczone w tabelach na końcu komunikatu.

2) w roku szkolnym 2014/2015 obowiązują nowe podręczniki:
a) klasy „O”
b) I klasa szkoły podstawowej
c) Uwaga! W klasach II szkoły podstawowej, złożonych z dzieci, które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w wieku 7 lat oraz w klasach mieszanych, w których naukę w I klasie rozpoczęły 7-latki z 6-latkami, korzysta się ze starych podręczników dotychczasowych. Wynika to z faktu, że zawierają one przygotowanie do Pierwszej Komunii w II klasie. W klasach III dla tych dzieci zostają jeszcze stare podręczniki. Wyjątek stanowią II klasy złożone w całości z dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, i które przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III. Dla tych dzieci w klasie II i III należy stosować nowe podręczniki.
c) klasy IV-VI klasy szkoły podstawowej,
d) klasy I- III gimnazjum
e) klasy I-III klasa szkoły ponadgimnazjalnej

Podobne