Kanonicy łowiccy modlili się zmarłych prymasów

6 LISTOPADA 2015
admin

Niegdyś przy kolegiacie, jako Prymasowskiej Kapitule Łowickiej.
Zmiana nazwy kapituły nastąpiła z chwilą powstania diecezji łowickiej.
Kolegiata stała się kościołem katedralnym.

Kanonicy modlą się też za arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów
Polski, z których 12 pochowanych jest w łowickiej katedrze – Jana
Przerębskiego, Jakuba Uchańskiego, Jana Tarnowskiego, Henryka Firleja,
Jana Wężyka, Jana Lipskiego, Andrzeja Leszczyńskiego, Wacława
Leszczyńskiego, Mikołaja Prażmowskiego, Krzysztofa Antoniego Szembeka,
Adama Ignacego Komorowskiego i Władysława Łubieńskiego. Wspominani są
też biskupi – sufragani gnieźnieńscy i łowiccy, pochowani w katedrze
oraz na terenie diecezji.

4 listopada Mszy św. żałobnej w łowickiej katedrze w intencji
zmarłych kanoników łowickich i prymasów przewodniczył bp senior Józef
Zawitkowski. Koncelebrowali ją kanonicy Katedralnej Kapituły Łowickiej z
prepozytem kapituły ks. Stanisławem Poniatowskim. Modlono się również
za prymasa Marcina Dunina.

– Dlaczego na nagrobkach prymasów i biskupów tak dużo pisali tekstów?
Bo to są wypominki. Gdy ludzie zapomną, kamienie wołać będą. W naszych
modlitwach zaduszkowych pochylamy się na trumną każdego z prymasów,
który spoczywa w tej świątyni. Proszę dostojnych, żeby nie poczytali mi
tego za zuchwałość, że dziś wspomnę śp. prymasa Marcina Dunina, który
pochodził z dworu z mojej rodzonej wsi, z Wał  – mówił w homilii bp
Zawitkowski.

Dalej bp senior nawiązał do dzieciństwa prymasa Dunina, także okresu,
gdy uczył się w kolegium pojezuickim w Rawie Mazowieckiej. Podkreślił
jego patriotyczną postawę, gdy piastował urząd metropolity
gnieźnieńskiego i poznańskiego w I poł. XIX wieku. Prymas Dunin naraził
się władzom zaboru pruskiego, za co został internowany w twierdzy
kołobrzeskiej.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości „Gościa Łowickiego”.

Podobne