Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

19 MAJA 2016
admin

Są ostatnim rocznikiem kapłanów wyświęconych przed podziałem diecezji, ćwierć wieku temu. To dlatego seminarium rozpoczynało wówczas aż 90 kleryków.

25 lat temu kard. Józef Glemp wyświęcił ponad 40 z nich. W 1992 r. dokonał się nowy podział administracyjny diecezji, więc choć kończyli seminarium warszawskie, nowi kapłani znaleźli się w granicach trzech diecezji: łowickiej, warszawsko-praskiej i warszawskiej.

Po 25 latach spotkali się, by świętować jubileusz kapłaństwa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Wśród nich jeden, przywieziony na specjalnych noszach, chory na stwardnienie rozsiane.

– Rok jubileuszowy to powrót do spraw istotnych: odkładamy na bok to, co nas rozprasza, by wrócić do tego, co podstawowe. Wielki jubileusz w Biblii obchodzono, zwracając ziemię właścicielom. My też mamy duchową ziemię, którą możemy utracić. Niektórzy ją tracą, odchodząc z kapłaństwa. Rok jubileuszowy oznaczał także w czasach biblijnych uwolnienie niewolników: my też oczyszczamy się w Roku Miłosierdzia, by oczyścić się z niedobrego niewolnictwa, a poddać temu dobremu, o którym często mówił sługa Boży kard. Stefan Wyszyński – mówił w homilii abp Henryk Hoser, przypominając, że rok, w którym kapłani przyjęli święcenia, był bardzo ważny dla Polski i Kościoła.

– Był to rok przełomu – upadku RWPG i Układu Warszawskiego, a także stulecia encykliki Leona XIII „Rerum novarum”. Wchodziliście w nową rzeczywistość, oczekując powrotu do wyższych wartości, ale nasza nadzieja często zawodziła, bo dziś jesteśmy świadkami świata zagubionego i rozpadającej się ludzkiej jedności. Rok 1991 był także rokiem bardzo ważnej pielgrzymki ojca świętego do Polski i Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie – dodał abp Hoser.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości łowickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Gościa.

25-lecie kapłaństwa w naszej Diecezji obchodzą:

1. ks. Wojciech Jadownicki
2. ks. Adam Kostrzewa
3. ks. Krzysztof Krawczyk
4. ks. Dariusz Łosiak
5. ks. Stanisław Majkut

6. ks. Witold Okrasa
7. ks. Paweł Olszewski
8. ks. Mirosław Jacek Skrobisz
9. ks. Jarosław Swędrak
10. ks. Marek Wysocki

Podobne