JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2009

11 MARCA 2009
admin

Prowadzona od siedmiu lat akcja na trenie Diecezji Łowickiej przynosi wymierne efekty w postaci zakupionego sprzętu medycznego, dofinansowań zakupu lekarstw i zabiegów operacyjnych, na ten cel do skarbonek zebrano w 2008 roku 15 504,00 zł. Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku rozprowadzonych zostało 10 500 specjalnych skarbonek do których można przez cały okres Wielkiego Postu zbierać środki finansowe. Z drugiej strony chodzi też o wychowanie szczególnie ludzi młodych do wrażliwości na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych. Trzeba, byśmy ich dostrzegali i starali się zrozumieć, że w wielu sytuacjach życiowych jest im trudniej niż nam osobom zdrowym.

Podobne