Informacja o unieważnieniu przetargu na renowację zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej.

20 LIPCA 2009
admin
Diecezja Łowicka informuję, że przetarg został unieważniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2) Regulaminu przetargu na renowację zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej. Zamawiający otrzymał decyzję instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nakazującą stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego. W związku z czym wystąpiły okoliczności powodujące, że prowadzenie przetargu i jego rozstrzygnięcie zakończone wyborem oferty nie leży w interesie zamawiającego gdyż zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy z uwagi na zapisy art.  22 ust. 1 Regulaminu ponieważ po przeprowadzeniu kontroli przez instytucję zarządzającą nie uzyska pozytywnej oceny dla niniejszego przetargu.

Podobne