Informacja dla Księży Proboszczów dotycząca ubezpieczeń OC i NNW na rok 2015

9 GRUDNIA 2014
admin

Przewielebny Księże Proboszczu,

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Łowickiej uprzejmie informuję, że majątek oraz działalność parafii i instytucji diecezjalnych w 2015 r. jest objęta ochroną ubezpieczeniową przez firmę InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy.
Jednocześnie informuję, że obsługę ubezpieczeń Diecezji Łowickiej z upoważnienia Kurii Diecezjalnej prowadzi firma brokerska MBroker Ubezpieczeniowy sp. z o.o. z Bydgoszczy. Osobami odpowiedzialnymi w firmie Mbroker za ubezpieczenia Diecezji są:

Andrzej Paterak tel. (52) 321 60 01, kom. 691 689 739
Ryszard Burakowski tel. (52) 321 60 01, kom. 667 928 243

W oparciu o nowy program ubezpieczenia opracowany przez Firmę brokerską a zaakceptowany przez Kurię zostały zawarte z InterRisk SA polisy. Numery i szczegóły polis dostępne są w zakładce „Wydział Ekonomiczny/ubezpieczenia

Ekonom Diecezji
ks. Adam Matysiak

Podobne