I Komunia św. w roku szkolnym 2008/2009

14 WRZEśNIA 2008
admin

Prowadzącym przygotowanie jest ks. Łukasz Antczak ale pomagać mu będą w tym roku także animatorzy z Ruchu Światło Życie.
Ks. Łukasz przypomniał, że przygotowanie do tego sakramentu bedzie obejmowało nie tylko same dzieci ale rownież rodziców. Spotkania z rodzicami będzie prowadził ksiądz odpowiedzialny natomiast spotkania z dziećmi – animatorzy.
dzieci od następnej niedzieli otrzymają indeksy, które będą pomagały w dobrym przygotowaniu do I komuni św. Rownież przez cały okres przygotowania dzieci mają za zadanie zbierać „Ziarna” – karteczki z tekstem biblijnym oraz zadaniami do rozwiązania.

W sprawach dotyczących I komunii św. można kontaktować się z ks. Łukaszem osobiście w piątki, w godzinach kancelaryjnych oraz po każdej Mszy św. w niedziele. Nr telefonu do ks. Łukasza: 046 855 03 46

Poniżej zamieszczona jest lista dzieci, które w tym roku mają zamiar przystąpić do I komunii św.

Podobne