Homilia Biskupa

21 MARCA 2008
admin

Zachęcił do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Mówił o potrzebie przejęcia się sprawą powołań naprawdę, wezwał do autentycznej modlitwy o powołania, która wynika z troski o Kościół lokalny i Kościół powszechny.

W homilii Biskup łowicki zwrócił uwagę na rozumienie Kościoła w społeczności. Podkreślił, że Kościół nie jest jedną z wielu instytucji w machinie życia społecznego. Zauważył, że Kościół nie może być jedną z wielu skutecznych i kompatybilnych elementów życia społecznego. Nie stanowią go ludzie doskonali, ale uczniowie Chrystusa, którzy wpatrują się w swojego Mistrza i od Niego czerpią inspiracje i źródła służby bliźnim. Kościół bez Chrystusa nic nie znaczy, podkreślił bp Dziuba.

Odwołał się także do odejść kapłanów, mówił, że wielu z nich odkrywa problem jedynie w Kościele, nigdy w sobie. Zauważył, że media chętnie i bezkrytycznie korzystają z relacji byłych duchownych. Jak oni patrzyli i odbierali Kościół kształtując się do kapłaństwa jeśli dzisiaj tak traktują Kościół pytał bp Dziuba.

Jednocześnie zachęcał do modlitwy za współbraci którzy odeszli. Biskup łowicki podziękował zgromadzonym kapłanom za ich autentyczną posługę miłości w miejscach ich pracy. To miejsce pracy nie wynika z umowy o pracę, ale z przyjęcia Chrystusa jako Mistrza i Pana, który wzywa do odpowiedzialności za zleconą misję.

Podobne