Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej wsparła młodych parafian z Bobrownik

1 LISTOPADA 2015
admin

Ks. Piotr Sapiński, proboszcz parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w
Bobrownikach, wpadł na pomysł wycieczki dla dzieci, które aktywnie
udzielają się we wspólnotach parafialnych: Rycerstwie Niepokalanej,
scholach dziecięcej i młodzieżowej, Kole Misyjnym, Szkolnym Kole
Caritas. Do tego grona zaliczyć trzeba też ministrantów i bielanki.

Opiekunowie grup po rozmowie z proboszczem opracowali i złożyli
wniosek do Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej z prośbą o dofinansowanie
wypoczynku dzieci i młodzieży. Wniosek został zaakceptowany. Pieniądze
przyznane przez fundację pokryły sporą część wydatków, resztę uczestnicy
ponieśli sami.

Pierwszy przystanek wycieczki to było sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach. Wyprawa rozpoczęła się w środku nocy, dlatego
jeszcze przed śniadaniem w kaplicy wieczystej adoracji dzieci z
opiekunami odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Kolejnym etapem podróży było sanktuarium św. papieża Jana Pawła II.
Dużym przeżyciem dla grupy młodych parafian była Msza św. przy
relikwiarzu krwi polskiego papieża. Do Mszy służyli ministranci z
Bobrownik.

Po Eucharystii nadszedł czas na zwiedzanie Krakowa, m.in. katedry na
Wawelu, gdzie Karol Wojtyła sprawował Mszę prymicyjną, oraz ul.
Franciszkańskiej. Tam jest okno, z którego papież rozmawiał z młodzieżą
podczas swoich wizyt.

Na nocleg wycieczka udała się do domu pielgrzyma w Kalwarii
Zebrzydowskiej przy sanktuarium pasyjno-maryjnym i klasztorze oo.
bernardynów. Następnego młodzi pielgrzymi uczestniczyli tu w Drodze
Krzyżowej.

Kolejnym przystankiem, już podczas powrotu, były Wadowice. W
rodzinnym mieście Jana Pawła II zwiedzali dom, w którym mieszkał. Jedli
też papieskie kremówki.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości łowickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”

Podobne