Dzień Edukacji i Święto Patrona w Klasyku

16 PAźDZIERNIKA 2015
admin

Tegoroczne obchody rozpoczęły się Mszą świętą, której w Kolegiacie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach przewodniczył ks. dyrektor Piotr Karpiński, a koncelebrował ks. Mariusz Makowski, katecheta. W homilii ksiądz dyrektor dokonał rozróżnienia między postawą faryzeusza a ucznia Jezusa. Faryzeusze należeli do elity, znali Pismo Święte, dążyli do świętości, ale jednocześnie oddzielali się od innych, zamykali się na drugiego człowieka. Faryzeusz nie realizował przykazania miłości. Inaczej uczeń Jezusa, posłany jak owca między wilki, potrzebujący drugiego człowieka. Cechą ucznia jest to, że potrzebuje drugiego człowieka, nie wie wszystkiego, ale pozwala się poprowadzić mistrzowi. Mistrz wydobywa z ucznia to, co najcenniejsze, szlifuje talenty, pozwalać wzrastać. Wzorem mistrza jest Jezus.

Pod koniec Mszy św. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, a także wręczenie nagród dla nauczycieli. Nagrodę Biskupa Łowickiego otrzymała mgr Małgorzata Kozłowska, nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie. Biskup Andrzej F. Dziuba napisał w liście gratulacyjnym: „Nagroda ta jest wyrazem podziękowania za wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach. Formacja religijna to jeden z ważniejszych obszarów w szkole katolickiej. Pani wkład i zaangażowanie sprawia, że uczniowie obcują z prawą nauką katolicką, zmierzając do zbawienia i uświęcenia (…). Na szczególne gratulacje zasługują przygotowywane przez Panią jasełka i spektakle artystyczne. Wielkim przeżyciem było dla mnie obejrzenie Pokutnika z Osjaku„.
Nagrodą Dyrektora ks. Piotr Karpiński wyróżnił Panie: mgr Dorotę Górnik, nauczycielkę języka niemieckiego, mgr Małgorzatę Żelisławską oraz mgr Katarzynę Czarnotę, nauczycielki wychowania fizycznego.
Druga część obchodów Święta Patrona miała miejsce w nowo wyremontowanej auli Szkoły. Uczniowie klas trzecich gimnazjum przedstawili sylwetkę ks. Stanisława Konarskiego oraz zaprezentowali program artystyczny dla nauczycieli. Niecodziennym wydarzeniem w ramach Święta była Debata Oxfordzka uczniów klas drugich liceum. Temat debaty był niezwykle aktualny: „Uchodźcy – szansa czy zagrożenie?”. Drużyny bardzo dobrze przygotowały się w argumenty za i przeciw. Choć czasem emocje sięgały zenitu, to jednak społeczność Klasyka twórczo zmierzyła się z jednym z najbardziej aktualnych tematów społecznych współczesnego świata. 
Ogólne

Podobne