Dyżur Mecenasa

21 KWIETNIA 2023
E. K.

W następnym tygodniu Pan Mecenas będzie pełnił swój dyżur w kurii we wtorek, 25 kwietnia, w godzinach 11.00 -14.00.

Podobne