Dożynki 2009

10 WRZEśNIA 2009
admin

     Rekolekcje rozpoczęły się w niedzielę według porządku: o 9:00 z nauką dla młodzieży, z nauką ogólną o 10:30 w Brzezi, w kościele o 12, zaś o 16 z nauką dla dzieci wraz z poświęceniem tornistrów. książek i przyborów szkolnych.
     W rekolekcjach uczestniczyli jak zazwyczaj uczniowie naszych szkół. Młodzież gimnazjalna wraz z nauczycielami gromadziła się na mszy o godz. 9:00, zaś dzieci ze szkoły podstawowej na mszy o godz. 10:30. Spowiedź odbyła się w poniedziałek i we wtorek, gdy w konfesjonałach posługiwali kapłani z dekanatu oraz kapłani z zaprzyjaźnionej parafii w Gąbinie.
     Ojciec rekolekcjonista w swoich naukach zatrzymał się nad znaczeniem chrztu świętego, głosząc katechezę mistagogiczną tzn. wyjaśniającą znaczenie gestów, znaków i słów tegoż sakramentu. Drugim tematem podjętym przez Rekolekcjonistę było znaczenie odpuszczenia grzechów i potrzeby przebaczenia ze strony Boga, ale również potrzeby przebaczenia względem samego siebie i względem bliźnich.
     Dzień ostatni – 8 września – jest nie tylko dniem odpustu parafialnego, ale również dniem dziękczynienia za plony. W tym roku gospodarzami dożynek byli mieszkańcy Staropola pod kierunkiem państwa Motylów i pani Wiojtalewicz. Sumę odpustowo – dożynkową odprawił Ks. Krzysztof Borucki, który we wstępie przypomniał staropolska modlitwę wyjaśniającą znaczenie tego święta. Jak sam zaznaczył dzień ten był dla Niego szczególnym, gdyż po raz pierwszy od czasu objęcia parafii w Iłowie sprawował Msze św. w naszej świątyni.
     Był to bardzo dobry czas, gdyż ze względu na Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, każdy miał możliwość usłyszane Słowo podczas rekolekcji rozważać w ciszy prywatnej adoracji. Każdego dnia gromadziliśmy się również o godz. 15:00 na Godzinie Miłosierdzia. Modląc się w grupie kilkunastoosobowej rozważaliśmy fragmenty Dzienniczka s. Faustyny i modliliśmy się Koronka do Bożego Miłosierdzia polecając wszystkich chorych, cierpiących i konających. Prosiliśmy również o nowe liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne.
     Dziękując Bogu za miniony czas modlimy się o obfite owoce tychże dni dla każdego z naszych parafian.

Galeria zdjęć z mszy dożynkowo – odpustowej na: http://picasaweb.google.pl/home

Podobne