Dla katechetów

27 KWIETNIA 2016
admin

Pojawiła się nowa zakładka na stronie internetowej Diecezji, na której będą zamieszczane ciekawe materiały do wykorzystania na katechezie.

Kuria diecezjalna/Wydział Nauki Katolickiej/Materiały dla Katechetów/ czyli przejdź do

Wikariusz Generalny
ks. prałat Wiesław Wronka

Podobne