Diecezjalne Spotkanie wigilijne w Domu Kapłana Seniora

25 GRUDNIA 2009
admin
Ze względu na trwający Rok Kapłański odbyło się ono wyjątkowo w Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie. Dotychczasowe spotkania miały bowiem tradycyjnie miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Tegoroczne spotkanie miało również wyjątkowy charakter ze względu na to, że połączone było z poświeceniem nowej kaplicy oraz nowej części Domu Kapłana Seniora. Dom ten powstał przed laty z inicjatywy Biskupa Alojzego Orszulika. Ze względu na zwiększającą się liczbę starszych kapłanów konieczna była jego rozbudowa, która po trwającej rok inwestycji właśnie uległa zakończeniu. Spotkanie wigilijne było także przeżyciem wspólnoty prezbiterium łowickiego ale nie tylko, bowiem uczestniczyły w nim również siostry zakonne pracujące w Domu Kapłana Seniora i w innych instytucjach diecezjalnych, a także osoby świeckie.
Podczas spotkania ks. Biskup Łowicki podzielił się radosną nowiną o wyróżnieniu szeregu kapłanów tytułami: Kanoników Gremialnych, Kanoników Honorowych oraz odznaczonych przywilejem Rokiety i Mantoletu. Zgromadzone osoby miały też pierwszą po rozbudowie możliwość zobaczenia nowych pomieszczeń.
Spotkanie zakończyło się spożyciem przygotowanego posiłku. (Przebieg spotkania ilustrują załączone fotografie. )


Podobne