Decyzja Biskupów diecezjalnych w sprawie udzielenia dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

30 PAźDZIERNIKA 2014
admin

Biskupi Diecezjalni obecni na 366. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie, w dniach 7-8 października
br., jednomyślnie podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku
zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek – 26 grudnia
2014 r., w święto św. Szczepana męczennika. W załączeniu przesyłam – do
łaskawej wiadomości Waszej Eminencji/Ekscelencji – ww. decyzję.
Proszę o przekazanie wiernym informacji o udzielonej dyspensie.

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Podobne