Zwiastowanie NMP (Kościół grekokatolicki) – Dzień świętości życia

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński