Zwiastowanie NMP (Kościół grekokatolicki) – Dzień świętości życia

17 GRUDNIA 2020
Krzysztof Zwoliński