XXVIII Światowy Dzień Chorych

5 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński