XX Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli

6 WRZESIEń 2019
ks. Łukasz Antczak

Zgłoszenia do Wydziału Nauki Katolickiej, tel: 46 830 07 82  lub wnk@lowicka.eu