XV Pielgrzymka Kół Żywego Różańca w Domaniewicach

6 WRZEśNIA 2019
ks. Łukasz Antczak