XIV Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Diecezji Łowickiej

16 KWIECIEń 2019
ks. Łukasz Antczak

Więcej informacji na stronie:

http://www.osirskierniewice.pl/