Wizytacja bpa Wojciecha w parafii Łęki Kościelne

20 PAźDZIERNIK 2017
admin