Wizytacja bpa Wojciecha w parafii Łęki Kościelne

20 PAźDZIERNIKA 2017
admin