Wizytacja bpa Wojciecha w par. Witonia

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak