Wizytacja bpa Wojciecha w par. Witonia

6 KWIETNIA 2018
ks. Łukasz Antczak