Wizytacja bpa Wojciecha Osiala w par. Pszczonów

21 SIERPIEń 2018
ks. Łukasz Antczak