Wizytacja bpa Andrzeja w par. św. Stanisława bp. i m. w Kutnie

6 KWIETNIA 2018
ks. Łukasz Antczak