Wizytacja bpa Andrzeja w par. św. Stanisława bp. i m. w Kutnie

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak