Wizytacja bpa Andrzeja w par. Łęgonice

6 KWIETNIA 2018
ks. Łukasz Antczak