Wizytacja bpa Andrzeja w par. Łęgonice

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak