Wizytacja bpa Andrzeja F. Dziuby w par. Strzegocin

21 SIERPNIA 2018
ks. Łukasz Antczak