Wielkopostna pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium Męki Pańskiej w Glotowie koło Dobrego Miasta

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński