V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

25 WRZESIEń 2019
ks. Łukasz Antczak

Więcej informacji na stronie:  radoscmilosci.org