Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński

– ogólnopolskie dziękczynienie za dar beatyfikacji Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego