Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński