Taca na Dom Kapłana Seniora

31 PAźDZIERNIK 2017
ks. Łukasz Antczak