Taca na Dom Kapłana Seniora

31 PAźDZIERNIKA 2017
ks. Łukasz Antczak