Taca na daninę św. Piotra

3 GRUDNIA 2018
ks. Łukasz Antczak

Należy przekazać na konto KDŁ:  62 1240 3347 1111 0000 2865 5550