Taca na budowę i remonty kościołów

15 LUTEGO 2018
ks. Łukasz Antczak

Tacę należy przekazać na konto KDŁ:  62 1240 3347 1111 0000 2865 5550