Święto św. Szczepana

10 GRUDZIEń 2018
ks. Łukasz Antczak