Święto Policji

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki

Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie